Borgin, Otto Flodinin ja Paavo Hansténin muodostama työryhmä ehdotuksellaan. Ruokasali ja seurusteluhuone, parantolan sosiaalisen elämän keskiö, sijaitsivat B-siivessä. B-siivessä oli kolmannen kerroksen lukusalin ja kirjaston pällä asuinkerros tilavine loggioineen. Arkkitehtikilpailun tilaohjelmassa lueteltiin suunniteltavat rakennukset, kerrottiin pärakennukseen sijoitettavien toimintojen tilavaatimuksista ja annettiin ohjeita tilojen ryhmittelystä. Kantavat palkistot oli piirretty ulkoreunaa kohden oheneviksi. Tuomaristo kritisoi yksittäisten toimintojen sijoittelua ja tilojen mitoitusta, esimerkiksi sitä että. 13, toisen ja kolmannen sijan saaneet ehdotukset. Lausunto paljasti Aallolle läkäriasiantuntijan mielipiteen kriittisistä kysymyksistä jo kilpailuvaiheessa. Väinö Vähäkallio oli hyvin perillä rakennustekniikan kehityksestä ja rationalisoinnin vaatimuksista.

Täydellinen valkoinen sukupuoli lähellä paimio - Kuinka valita SE TÄydellinen

Kaksi siivistä oli nelikerroksisia ja yksi kolmikerroksinen. 12, neljälle toisistaan erotetulle potilasosastolle piti tilaohjelman mukaan sijoittaa 184 potilaspaikkaa. Selostuksen mukaan puinen kattotuoli ja tiilikate korkealla lappeella oli liian monimutkainen ratkaisu pärakennuksen pohjamuodolle, mutta saattaisi tulla kyseeseen pienissä rakennuksissa. . Rakennuslautakunnan alkuperäisenä aikomuksena oli perustellusti järjestä suuren instituutiorakennuksen suunnittelusta kutsukilpailu, johon kokeneita sairaalasuunnittelijoita pyydettäisiin osallistujiksi. Huonesovitukset olivat tuomariston mielestä kauniita ja niiden sijoittelu oli onnistunut. Pärakennuksen kolme siipeä olivat vapaamuotoisessa koordinaatistossa. Ehdotuksen potilashuoneet oli tarkoitettu yhdestä 1-4 potilaalle, mutta kahden hengen huone oli yleisin. 14, yhdestätoista planssista koostunut voittajaehdotus täytti kilpailun vaatimukset suunniteltujen rakennusten osalta. Myös työväen asuinrakennuksen pitkä julkisivu oli suunnattu etelän.

Täydellinen valkoinen sukupuoli lähellä paimio - Kuinka valita oikea

Alvar Aalto vastaanotti kilpailun ollessa yhä käynnissä läkintöhallitukselta.1.1929 päivätyn kirjeen, jossa otettiin kantaa Varsinais-Suomen keuhkotautiparantolan piirustusluonnokseen eli tekeillä olleeseen kilpailutyöhön. Alimpaan luokkaan sijoittui yksi ehdotus, keskiluokkaan kahdeksan ja ylimpän neljä. Parantolarakennukseen piti sijoittaa myös virka- ja tutkimushuoneita, osastokohtaisia huoneita henkilökunnan ja potilaiden käyttön sekä kaikkien potilaiden yhteistiloja. Mitoitusta kritisoitiin: päporras oli ahdas, potilaiden kylpyosastot liian suuria ja rakennuksen kuutiotilavuus riittämätön. Tuomaristo oli yksimielinen voittajasta, jonka nimimerkki oli. Kilpailuehdotuksessa pärakennukseen esitettiin tasakattoa ja kattoterasseja. . Huoneet mitoitettiin kahdelle, kolmelle tai neljälle potilaalle, 25 ilmakuutiota henkeä kohden. Samoin keittiöosasto, hoitajien ja palveluskunnan huoneet, yleisluontoiset tilat ja laitteet sekä omalla sisänkäynnillä varustettu kulkutautiosasto tuli sijoittaa pärakennukseen. Neljä pällekkäistä potilasosastoa olivat keskenän identtisiä. . Lämpökeskuksen ja autotallin vaatimat tilat löytyivät taloussiiven kellarista. Ulokkeelliset makuuhallit olivat toiselta puolen umpinaiset ja toiselta avoimet. 17, arvoitukseksi jä miten läkäriasiantuntijan mielipide lopulta vaikutti Aallon työhön ja kilpailun kulkuun: saiko Aalto etulyöntiaseman muihin kilpailijoihin nähden vai hankaloittiko tapahtunut hänen asemaansa. Makuuhallisiiven eteen puutarhan pengerrettyyn rinteeseen asettui kolme kesähallia. 15, kantava pilarilaatta-rakenne oli täysin hahmottunut jo kilpailuvaiheessa. 10, jussi Paatela puolestaan oli erikoistunut sairaalasuunnitteluun. Potilassiiven pilarilinjat sijaitsivat eteläisen julkisivun sisällä ja käytäväseinässä. Palkintolautakunta esitti ylimpän luokkaan sijoittuneen Erik Bryggmannin ehdotuksen lunastamista rakennustaiteellisesti arvokkaana, mutta rakennuslautakunta hylkäsi esityksen. Valo ja, ammon-Ra muistuttivat toisiaan perusratkaisun osalta. Tuomaristo piti Alvar Aallon ehdotusta, piirretty ikkuna rakennustaiteellisesti mielenkiintoisena, mutta jonkin verran rauhattomana ja teennäisenä kokonaisuutena. Ruumishuone sijoittui taloussiiven pohjoispuolelle lähelle pärakennusta. Kilpailuohjelmassa erillisiksi rakennuksiksi oli märitelty yliläkärin asuinrakennus, apulaisläkärin ja taloudenhoitajan asuinrakennus, talousrakennus ja työväen asuinrakennus. Eriluonteiset toiminnot oli jaettu eri siipiin. Kulkutautiosasto sijoittui niiden alapuolelle kellariin. . Niiden pohjapiirrokset olivat L-kirjaimen muotoisia suorakulmaisessa koordinaatistossa pitäytyviä rakennuksia, joiden toiseen siipeen oli sijoitettu potilasosastot pällekkäin sivukäytävän varaan ja avoin makuuhallisiipi edellisen jatkoksi. Sisänkäynnin katos oli toisesta pästän pyöristetty, mutta muuten suorakulmainen. Pärakennuksen kaikissa siivissä oli sivukäytävät. Kilpailuehdotuksessa osastokohtaiset makuuhallit oli sijoitettu potilassiiven jatkeeksi, mutta kattoterassi esitettiin vasta idealuontoisena. Aalto halusi ilmeisesti taktikoida ja jättä molemmat kattovaihtoehdot auki peläten tuomariston pitäytyvän perinteisten kattomuotojen kannalla.